Stadion miejski "Odra"

  • Właściciel: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
  • ul. Oleska 51, 45-231 Opole
  • Płyta boiska: 105x72m
  • Pojemność: 3.300 miejsc (wszystkie siedzące)
  • Sektor dla zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych:
  • 500 miejsc
  • Oświetlenie: 1600 luksów