Akademia Odry Opole

 

Informacje i zapisy:

U 14 – Odra II Opole Grzegorz Bryłka  |tel. 501 216 172 | e-mail:  g.brylka@odraopole.pl

U 4 – U 13 Marek Duraj | tel. 600 045 466 | e-mail:  m.duraj@odraopole.pl

 

Paweł Jędrzejewski – Koordynator projektów sportowych  p.jedrzejewski@odraopole.pl

Grzegorz Bryłka – Koordynator Grup Młodzieżowych   g.brylka@odraopole.pl

Marek Duraj – Koordynator Grup Dziecięcych   m.duraj@odraopole.pl

Dominik Franek  – Trener koordynator ds. szkolenia Akademii d.franek@odraopole.pl

 

facebook.com/AkademiaOdryOpole

 

Konto bankowe Akademii (Bank Milenium S.A.):
62 1160 2202 0000 0004 5290 6074 (pion dziecięcy)
49 1160 2202 0000 0004 9844 8002 (pion młodzieżowy)

TRENERZY

II drużyna
Adam Berbelicki –  a.berbelicki@odraopole.pl
Wojciech Mielnik –  w.mielnik@odraopole.pl

U-19
Mateusz Bachem – m.bachem@odraopole.pl

U-17
Bartłomiej Semik –  b.semik@odraopole.pl
Marcin Chociaj –  m.chociaj@odraopole.pl

U-16
Grzegorz Zmuda – g.zmuda@odraopole.pl
Sebastian Nowak –  s.nowak@odraopole.pl

U-15
Aleksander Kalbron – a.kalbron@odraopole.pl
Paweł Jędrzejewski – p.jedrzejewski@odraopole.pl

U-14
Marek Duraj – m.duraj@odraopole.pl
Marcin Rogowski –  m.rogowski@odraopole.pl

U-13
Ireneusz Kwok – i.kwok@odraopole.pl
Mateusz Wojs – m.wojs@odraopole.pl

U-12
Bartłomiej Jacek – b.jacek@odraopole.pl
Daniel Wojtala – d.wojtala@odraopole.pl

U-11
Fabian Murlowski – f.murlowski@odraopole.pl
Kacper Cieśliński – k.cieslinski@odraopole.pl

U-10
Michał Błoński – m.blonski@odraopole.pl
Mirosław Sieradzki – m.sieradzki@odraopole.pl

U-9
Tomasz Długosz – t.dlugosz@odraopole.pl
Jakub Marcinów –j.marcinow@odraopole.pl

U-8

Marcin Chociaj – m.chociaj@odraopole.pl
Adrian Barysch – a.barysch@odraopole.pl

U-7/6
Piotr Trinczek – p.trinczek@odraopole.pl
Mateusz Stec – m.stec@odraopole.pl

Grupa dziewcząt

Ewelina Serwuszok – e.serwuszok@odraopole.pl
Martyna Gusta – m.gusta@odraopole.pl

 

PARTNER TECHNICZNY PARTNER LOGISTYCZNY
PARTNERZY