Nasz klub zawarł porozumienie o współpracy i kształceniu uczniów z ZSZ im. Staszica. Dokument został podpisany w ramach innowacji „Logistyka w sporcie”.

Nasze wspólne działania mają na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu logistyki oraz sportu wśród młodzieży szkoły. Uczniowie klas logistycznych będą się angażowali w pomoc przy organizacji imprez masowych, co zresztą już robili podczas wiosennych meczów naszej drużyny pomagając kibicom wchodzić na stadion. Klasy graficzne będą natomiast wspierać klub swoimi pomysłami artystycznymi.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica mieszczący się w Opolu przy ul. Struga to szkoła z tradycjami. Proponuje ona młodzieży naukę na różnych kierunkach w dwóch typach szkół: technikum oraz szkole branżowej. Zachęcamy naszych młodszych sympatyków do składania dokumentów do klas pierwszych ZSZ im. Staszica, co umożliwi poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz współpracę z naszym klubem.

Więcej o wspólnych działaniach klubu i placówki można przeczytać na stronie internetowej www.staszic.opole.pl