Komunikat Odry Opole w związku z przetasowaniami w zarządzie stowarzyszenia.

W związku z rezygnacją Marcina Porzyckiego i możliwością przewidzianą w §22 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia „OKS Odra” Opole, Zarząd „OKS Odra” Opole postanowił powołać Panią Ilzę Gatner na członka zarządu. Ilza Gatner na co dzień jest pracownikiem firmy ECO.