Wszyscy członkowie zarządu spotkali się dzisiaj w Urzędzie Miejskim z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim.

Spotkanie upłynęło w przyjemnej i owocnej atmosferze, rozmawiano o wielu aspektach funkcjonowania OKS-u w najbliższej przyszłości, a poruszane tematy dotyczyły między innymi infrastruktury i finansowania klubu.

Miasto to jeden z partnerów Odry, spotkanie miało więc na celu ustalenie wstępnych ram współpracy na najbliższe lata.