Jak co roku zapraszamy na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „OKS Odra” Opole. W tym roku będzie to Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Jego data została ustalona na czwartek 24 maja, a rozpocznie się ono o godz. 17.00 w siedzibie klubu przy ul. Oleskiej 51. W przypadku braku kworum w powyższym terminie, Zarząd klubu wyznacza kolejny, drugi termin na 24.05.2018 roku na godz. 17.15.

W porządku obrad znalazły się:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczego
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za rok 2017
5. Ocena działalności Klubu za rok 2017
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za rok 2017
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Tą drogą zapraszamy Członków naszego Klubu na zebranie. Oczywiście stosowne powiadomienia też zostały wysłane.

foto: Mirosław Szozda