Informujemy, iż Odra Opole otrzymała decyzję dotyczącą wniosku naszego klubu o ukaranie Wigier Suwałki walkowerem, w związku z nierozegraniem sobotniego wyjazdowego meczu z uwagi na nienadającą się do gry zamarzniętą murawę.

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN nie stwierdziła podstaw do podjęcia decyzji o weryfikacji zawodów jako walkower. Zdaniem Komisji, przyczyną odwołania zawodów była nagła zmiana warunków atmosferycznych.

Nie został również wzięty pod uwagę argument o możliwości uruchomienia systemu podgrzewania płyty, “gdyż zgodnie z przepisami licencyjnymi na sezon 2018/2019 kluby I ligi nie są zobligowane do posiadania takiego systemu”.

W opinii Komisji “zebrane dokumenty nie wskazały, iż winny sytuacji nieprzygotowania płyty do meczu był gospodarz zawodów”.

Jednocześnie Komisja zobowiązała Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do wyznaczenia nowego terminu rozegrania meczu.