Sezon ligowych rozgrywek za nami więc warto przybliżyć Partnerów naszej Akademii.

W ramach programu „Sportowe Wakacje +” realizowanego w obrębie zadania „Sport dla Wszystkich” otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.
Jednym z głównych celów programu jest m in.:
▪️kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
▪️tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
▪️promocja zdrowego trybu życia;
▪️podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym.