W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wpis o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stadionu opolskiego. Chodzi o nowy obiekt piłkarski w naszym mieście, który ma powstać w rejonie ulic: Północnej i Technologicznej, a więc w sąsiedztwie istniejącego Centrum Sportu.

Zamawiającym jest urząd miasta, a konkurs przeprowadzi Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Opolu. Najważniejszymi jego założeniami są z pewnością pojemność stadionu i koszt jego wybudowania. Według założeń ma się na nim zmieścić minimum 12 tysięcy widzów, a koszt powinien wynieść około 100 mln zł. Termin składania ofert mija 27 czerwca, a na 12 lipca na godz. 12.00 zapowiedziane jest w ratuszu ogłoszenie wyników.

Powołany został już sąd konkursowy. W jego skład wchodzi 11 osób w tym sześciu architektów na czele z przewodniczącym sądu Kazimierzem Łatakiem (SARP Krakow). Oprócz nich jest dwóch wiceprezydentów miasta: Maciej Wujec i nowo mianowany Przemysław Zych. W gronie sędziów jest też naczelnik wydzialu sportu urzędu miasta Tomasz Lisiński, a co ważne nie zabrakło także przedstawicieli klubu oraz stowarzyszenia kibiców „Jedna Odra”. Są to: prezes naszego klubu Karol Wójcik oraz Szymon Janus jako przedstawiciel fanów. Zresztą zarówno środowisko kibiców jak i sam klub brały aktywny udział w przygotowaniu ustaleń merytorycznych co do nowego stadionu. Ważne więc, że głos ludzi, którzy na co dzień będą korzystać z obiektu również będzie brany pod uwagę.

Czekamy więc na ciekawe i funkcjonalne projekty stadionu, a sądowi konkursowemu życzymy mądrych decycji…

No i czekamy na nasz nowy dom.

Wszelkie szczegóły konkursu na stronie opolskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich – TUTAJ oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej – TUTAJ.