To co od pewnego czasu było tajemnicą poliszynela, dzisiaj się dokonało – z funkcji prezesa zrezygnował Janusz Wysocki.

Decyzję, którą uzasadnił względami osobistymi, prezes Janusz Wysocki ogłosił na zakończenie Walnego Zebrania członków stowarzyszenia, na zaszczytnym stanowisku zasiadał on od 5 lipca 2013, a odchodząc pozostawia klub w dobrej kondycji oraz świeżo po awansie do II ligi.

Janusz Wysocki był już wcześniej prezesem klubu, od września 2003 do września 2006, wówczas Odra, m. in. awansowała do II, czyli obecnej I ligi.

Dziękując za minione kadencje prezes przyznał, że jego ambicją i cichym marzeniem, także w zakończonym sezonie, był awans Odry na zaplecze Ekstraklasy, lecz szyki pokrzyżowała mu przegrana walka o baraże z Polonią Bytom w ubiegłym roku. Ustępującego prezesa pożegnały oklaski i słowa uznania!

Wcześniej Janusz Wysocki przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, a Tomasz Wąsiak sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, oba zostały przyjęte niemal jednogłośnie.

Ponadto, podczas czasu przeznaczonego na dyskusję i wolne wnioski, poruszono szereg spraw istotnych dla funkcjonowania klubu, szczegółowo omówiono newralgiczne punkty przyjętych sprawozdań oraz aspekty związane z przyszłością Odry.

Najważniejszymi osiągnięciami, co zgodnie podkreślano, był fakt stabilnej sytuacji finansowej klubu, bez długów i innych zobowiązań, co nie jest domeną wszystkich klubów piłkarskich w Polsce oraz coraz efektywniejsza praca z dziećmi i młodzieżą trenującymi w Akademii Odry Opole.

W zebraniu udział wzięło 22 z 56 członków stowarzyszenia oraz dwie osoby niezrzeszone. Zarząd klubu będzie obecnie liczył 3 osoby (Ireneusz Gitlar, Marcin Porzycki, Karol Wójcik), co jest statutowo dopuszczalne.

Na zakończenie zebrania prowadzący obrady mecenas Witold Meissner podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie oraz członkom zarządu, przedstawicielom sponsorów, pracownikom klubu, piłkarzom i kibicom za wytężoną pracę i życzył wszystkim wielu dalszych sukcesów klubu.