W związku z pojawieniem się w Dzienniku Ustaw w dniu 12.06.2020. Rozporządzenia zmieniającego wytyczne dotyczące udziału kibiców w wydarzeniach sportowych informujemy, iż w przypadku naszego stadionu od dnia 19.06.2020 r. do dyspozycji widzów będzie 999 miejsc. Wstęp na stadion w pierwszej kolejności będą mieli kibice posiadający karnety. Pozostałe miejsca zostaną przeznczone do wolnej sprzedaży.

Klub wystąpi z zapytaniem do posiadaczy karnetów czy wezmą udział w meczach domowych. W przypadku odpowiedzi negatywnej zostanie zwiększona liczba miejsc przeznaczona do wolnej sprzedaży.

Jednocześnie informujęmy, że sprzedaż biletów będzie prowadzona tylko poprzez platformę internetową.