Ceremonia pogrzebowa śp. Leszka Plewni
odbędzie się w sobotę 30 października 2021 r. o godzinie 12:00
w starej kaplicy cmentarnej, Opole Półwieś.