We wtorkowe popołudnie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia OKS Odra Opole.

Decyzją członków stowarzyszenia na czele zarządu pozostał prezes Karol Wójcik. Rolę wiceprezesa nadal pełnić będzie Ireneusz Gitlar. Wiceprezesem ds. organizacyjno-finansowych została Ilza Gatner, wcześniej będąca członkiem zarządu. W zarządzie w roli członka nie będzie już z kolei Krystiana Ciszewskiego. Zarząd będzie funkcjonował zatem w 3-osobowym gronie.