PlayMaker.pro wspomaga skauting Odry Opole!

Dziś w siedzibie klubu została zawarta umowa z PlayMaker.pro,  reprezentowanej m.in. przez byłego zawodnika Odry rozwijającego projekt skautingowy – Dennisa Gordzielika. Firma odpowiedzialna za nowoczesny skauting piłkarski będzie wspierać nasz zespół w poszukiwaniu talentów niższych lig Opolszczyzny i innych regionów Polski . To pierwszy taki projekt na rynku, który nie umknął włodarzom Odry Opole.
PlayMaker.pro pomaga również zawodnikom w znajdowaniu dla nich odpowiednich klubów i szkółom piłkarskim w przeprowadzaniu naborów do klas sportowych. Platforma playmaker.pro dzięki możliwościom technologii i internetu ma być przyszłością skautingu piłkarskiego w Polsce.