Wiele się ostatnio mówi o tym jak istotne dla funkcjonowania klubu jest głosowanie w Budżecie Obywatelskim Opola…

Motywów i bodźców do działania w kwestii przywrócenia kibicom możliwości oglądania spoktakli sportowych przy sztucznym oświetleniu jest bez liku, piszemy o nich w wielu miejscach (www.oswietlodre.pl, Facebooku, na stronie klubowej).

Poniżej przedstawiamy najbardziej podstawowe informacje, zawarte we wniosku złożonym do Budżetu Obywatelskiego Opola na rok 2017.

ZDANIE NR 5 (TZW. DUŻE ZADANIA), LINK DO GŁOSOWANIA: www.dialog.um.opole.pl

Nazwa zadania

Naprawa Systemu oświetlenia na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51

Szacowany koszt

600.000

Opis zadania

Celem zadania jest naprawa systemu oświetlenia na Stadionie Miejskim w Opolu poprzez wymianę uszkodzonych projektorów halogenowych.

W skład wymiany uszkodzonych projektorów na wieżach oświetleniowych wchodzić będzie:

– kompletny układ projektora (źródło światła 2000 W + układ zapłonowy + oprawa metalowa),

– wymiana projektora (demontaż uszkodzonego, montaż nowego urządzenia, regulacja, pomiary ochronne),

– modyfikacja instalacji zasilającej.

W sezonie 2015/2016 drużyna seniorów OKS Odra Opole, która rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim, wywalczyła awans do II ligi. Niestety ze względu na zły stan oświetlenia organizowane w nadchodzącym sezonie mecze odbywać się będą mogły wyłącznie przy świetle naturalnym, co może mieć wpływ na obniżenie frekwencji. Mecze rozgrywane przy sztucznym świetle (w porach popołudniowo-wieczornych) cieszyły się z reguły większym zainteresowaniem kibiców niż mecze odbywające się w ciągu dnia.

Biorąc pod uwagę strategię rozwoju, zgodnie z którą klub zamierza w ciągu dwóch nadchodzących sezonów walczyć o awans do I ligi , modernizacja oświetlenia staje się sprawa pilną. W pierwszej lidze wszystkie klubu zobligowane są do posiadania oświetlenia o natężeniu wynoszącym 1600 lux. Warto zadbać, by stadion wyposażony był w sprzęt wysokiej jakości, który podniesie atrakcyjność organizowanych na stadionie wydarzeń.

Uzasadnienie

Na stadionie znajdują się cztery wieże oświetleniowe, z których każda posiada 30 lamp.

Wszystkie wieże znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, który uniemożliwia rozgrywanie meczów w porach wieczornych. Wymagania oświetleniowe nakładane przez Polski Związek Piłki Nożnej stale rosną, w związku z czym niezbędna jest bieżąca modernizacja urządzeń znajdujących się na stadionie.

Właściwe i prawidłowe oświetlenie boiska sportowego wpływa w znaczący sposób na podniesienie atrakcyjności widowiska sportowego oraz zwiększenie frekwencji osób przebywających na stadionie. Mecze rozgrywane w godzinach wieczornych, przy sztucznym oświetleniu cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony kibiców niż mecze rozgrywane w godzinach popołudniowych, kolidujących często z godzinami pracy.

Oświetlenie odgrywa niebagatelną rolę w realizacji imprez sportowych, piłkarzom sędziom zapewnia właściwe warunki do gry, widzom na stadionie daje możliwość dokładnego widzenia co się dzieje na boisku. Operując światłem można również stworzyć wyjątkowy klimat na stadionie.

Prawidłowe oświetlenie ma zapewnić wszystkim grupom zaangażowanym w wydarzenie odpowiednie warunki pracy lub uczestnictwa w imprezie sportowej.

“Naprawa systemu oświetlenia na Stadionie Miejskim w Opolu przy Oleskiej 51”

Zachęcamy do głosowania na projekt nr 5 – najprościej za pośrednictwem oswietlodre.pl!