Poniżej przedstawiamy stanowisko Zarządu Klubu OKS Odra Opole dotyczące postępu prac nad nowym stadionem oraz informacji o planach powołania piłkarskiej spółki akcyjnej.

Zarząd OKS Odra Opole przyjmuje z wielkim zadowoleniem fakt, że projekt Stadionu Opolskiego przebiega zgodnie z planem. Nowy „Dom” Odry Opole to spełnienie marzeń ogromnej społeczności piłkarskiej zarówno miasta i regionu oraz wielka szansa dla rozwoju naszego klubu.

Jednocześnie przyjmujemy z pełnym zadowoleniem i otwartością działania władz miasta ukierunkowane na powołanie spółki prawa handlowego, która jest naturalną i konieczną drogą do profesjonalizacji każdej organizacji sportowej. Wyrażamy pełne wsparcie i będziemy z całym przekonaniem nakłaniać członków naszego stowarzyszenia do akceptacji takiej drogi.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Zarząd OKS Odra Opole.