Halo Okaesiacy, dzisiaj ruszyło głosowanie w ramach Budżet Obywatelski Opola na 2021 rok. Jeden z wniosków jest o Was i dla Was, jest niebiesko-czerwony . Jeżeli chcesz w sezonie 2021/2022 regularnie wspierać Odrę z wysokości trybun, możesz zdobyć karnet na cały sezon za jedyne 5️ złotych! Pozostałe środki możemy pozyskać z Budżetu Obywatelskiego. Wspieraj Odrę Opole. Głosuj na projekt ogólnomiejski 61/21 Kibicuj #wrytmieOdry na stronie: https://tiny.pl/74qfb

Skrócony opis projektu:

Dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze OKS Odra Opole S.A. w sezonie 2021/2022 dla mieszkańców Opola. Dystrybucja karnetów odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania pełnej puli środków.

Szczegółowy opis projektu:

Dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze OKS Odra Opole S.A. w sezonie 2021/2022 dla mieszkańców Opola. Cena rozprowadzanych przez OKS Odra Opole S.A. (niezależnie od obowiązującej ceny) karnetów dla każdego mieszkańca Opola wynosiłaby 5 zł. Różnica tj. 220 zł pokryta będzie ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich w ramach budżetu obywatelskiego. Dystrybucja karnetów odbywać się będzie wśród kibiców sportowych wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania pełnej puli środków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Realizacja projektu ma na celu budowanie sportowej więzi mieszkańców Opola z najbardziej utytułowanym opolskim klubem sportowym. Wspólne przeżywanie emocji podczas meczów OKS Odra Opole S.A. sprawi, że opolanie będą mocniej identyfikować się zarówno z klubem jak i miastem. Projekt umożliwi nabycie karnetu na sezon 2021/2022 nawet tym obywatelom miasta, których nie byłoby stać na zakup karnetu po normalnej cenie. Tym samym zwiększy się frekwencja na stadionie, a projekt ten stanie się promocją sportowej marki miasta. Przy dużej frekwencji, mecz z wydarzenia sportowego staje się sportowym świętem, co jest doskonałą formą promowania zdrowego stylu życia i zachęcenia młodzieży do uprawiania sportu.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Opola, a będzie dostępny od czerwca 2021 roku do wyczerpania limitu 2000 karnetów. Warunkiem skorzystania z projektu będzie zakup karnetu sezonowego za symboliczne 5 zł.

Zasady głosowania w Budżecie Obywatelskim Opola na 2021 rok

 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Opola (bez ograniczeń wiekowych).
 2. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w głosowaniu za zgodą opiekuna prawnego.
 3. W celu oddania głosu należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania w Opolu, nr telefonu komórkowego. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo należy podać imię i nazwisko oraz nr PESEL opiekuna prawnego.
 4. Głosowanie przeprowadza się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową www.bo.opole.pl
 5. Głosowanie jest możliwe z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, a także na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.
 6. Na czas głosowania tworzy się stacjonarne i mobilne stanowiska pomocy elektronicznego oddania głosu. Osoby obsługujące stanowiska pomocy, są uprawnione do wyjaśniania zasad głosowania i udzielenia pomocy w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór głosującego.
 7. Głosowanie trwa 14 dni kalendarzowych w dniach od 13 października 2020 r. do 27 października 2020 r.
 8. Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 1 projekt ogólnomiejski oraz 1 projekt dzielnicowy, wybrane spośród wszystkich zgłoszonych projektów. Każdy głosujący ma do dyspozycji 2 głosy – po jednym w każdej kategorii projektów.
 9. Każdy głosujący zobowiązany jest wprowadzić numer telefonu, na który zostanie wysłany bezpłatny SMS zawierający kod, którego wprowadzenie do systemu jest konieczne w celu potwierdzenia oddania głosu.
 10. System ogranicza do pięciu liczbę wysłanych wiadomości SMS na jeden numer telefonu.
 11. Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 12. W drodze wyłaniania zwycięskich Projektów, uznanie wyniku głosowania wymaga uzyskania przez Projekt progu poparcia, co najmniej 150 osób głosujących.
 13. Za wybrane projekty uznaje się te, które uzyskały wymagany próg poparcia oraz otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną kategorię projektów.
 14. Jeżeli w wyniku głosowania kilka Projektów otrzyma taką samą liczbę głosów i liczba ta będzie kwalifikowała Projekty do realizacji, o wyborze projektu do realizacji decyduje Prezydent po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej.
 15. Jeżeli w drodze głosowania zostaną wyłonione, jako zwycięskie Projekty realizowane w tej samej lokalizacji, ale wzajemnie wykluczające się, do realizacji przechodzi Projekt, który otrzymał największą liczbę głosów.