Realizując obowiązek wynikający z zapisów Podręcznika Licencyjnego, OKS Odra Opole S.A informuje, że w roku 2021 roku całkowita kwota płatna agentom/pośrednikom transakcyjnym wyniosła 136.412,00 zł.