Realizując obowiązek wynikający z zapisów Podręcznika Licencyjnego, OKS Odra Opole S.A informuje, że w roku 2022 roku całkowita kwota płatna agentom/pośrednikom transakcyjnym wyniosła 117.793,00 zł.