Zarząd OKS ODRA OPOLE S.A. informuję, że w związku z panującą pandemią, sytuacja ekonomiczna Klubu znacząco się pogorszyła.

Wobec czego podjęte zostały negocjacje z pracownikami Klubu dotyczące zmiany warunków płacowych w celu wprowadzenia trybu oszczędnościowego. Rada Nadzorcza, Zarząd Klubu, pracownicy administracyjni, trenerzy 1 zespołu, zawodnicy drużyny seniorów, trenerzy akademii, ze zrozumieniem przyjęli obecny stan rzeczy i przystali na niepobieranie lub obniżenie swoich wynagrodzeń w okresie przejściowym.
 
Dziękujemy wszystkim za zrozumienie sytuacji i wsparcie Klubu w tym trudnym dla Klubu czasie.