Realizując obowiązek wynikający z zapisów Podręcznika Licencyjnego, Odra Opole informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku całkowita kwota płatna agentom/pośrednikom transakcyjnym wyniosła 84 388 zł.