Realizując obowiązek wynikający z zapisów Podręcznika Licencyjnego, Odra Opole informuje, że w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku całkowita kwota płatna agentom/pośrednikom transakcyjnym wyniosła 169 440 zł.