W związku ze zmianą struktury organizacyjnej ze stowarzyszenia na spółkę akcyjną przypominamy o kierowaniu wszelkich wpłat dotyczących działalności Akademii Odry Opole S.A. na nr konta 62 1160 2202 0000 0004 5290 6074.