Gdy trybuny już ucichły, nadszedł czas na podsumowania, dzisiaj o godz. 18:00, w bud. klubowym, odbędzie się Walne Zebranie.

Prawo głosowania mają oczywiście jedynie członkowie, ale wstęp na obrady jest wolny i każdy chętny może w nich uczestniczyć.

Dzisiejsze spotkanie najwyższej władzy Stowarzyszenia “OKS Odra” Opole będzie miało charakter sprawozdawczy.

Opole, ul. Oleska 51, godz. 18:00. Zapraszamy.