Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przyznał dotację dla naszego klubu w wysokości 100 tys. zł. Jest to efekt złożenia wniosku w ramach zadania „Udział Opolskiego Klubu Sportowego Odra Opole w rozgrywkach Nice 1 Ligi w roku 2018”.

Dziękujemy za zaufanie władzom naszego regionu. Samorząd Województwa Opolskiego w tym roku obchodzi 20-lecie samorządności pod hasłem „Polska-Samorząd-Wspólnota”.