Współpraca pomiędzy Odrą Opole i firmą odpowiedzialną za nowoczesny scouting piłkarski – PlayMaker.pro została podpisana na kolejne 2 lata.

Firma odpowiedzialna za nowoczesny skauting piłkarski nadal będzie wspierać nasz zespół w poszukiwaniu piłkarskich talentów.
Sztab szkoleniowy Odry będzie mógł korzystać z autorskiej aplikacji scoutingowej PlayMaker.pro i w każdej chwili będzie miał dostęp do sprawozdań i innych efektów pracy.