PARTNER TECHNICZNY                                                         PARTNER LOGISTYCZNY 

                                                                                                                 PARTNERZY

 

Akademia Odry Opole

Informacje i zapisy:

U 14 – U 19 Grzegorz Bryłka  |tel. 501 216 172 | e-mail:  g.brylka@odraopole.pl

U 4 – U 13 Marek Duraj | tel. 600 045 466 | e-mail:  m.duraj@odraopole.pl

Grzegorz Bryłka – Koordynator Grup Młodzieżowych   g.brylka@odraopole.pl

Dominik Franek  – Trener koordynator ds. szkolenia Akademii |  d.franek@odraopole.pl

Paweł Jędrzejewski – Koordynator projektów sportowych  p.jedrzejewski@odraopole.pl

Marek Duraj – Koordynator Grup Dziecięcych e-mail:  m.duraj@odraopole.pl

Sławomir Morawski – trener analityk

facebook.com/AkademiaOdryOpole

Konto bankowe Akademii (Bank Milenium S.A.): 62 1160 2202 0000 0004 5290 6074

TRENERZY

II drużyna
Adam Berbelicki –  a.berbelicki@odraopole.pl
Wojciech Mielnik –  w.mielnik@odraopole.pl

U-19
Andrzej Polak – a.polak@odraopole.pl
Mateusz Bachem – m.bachem@odraopole.pl

U-17
Tomasz Piwowarczyk –  t.piwowarczyk@odraopole.pl
Marek Tracz –  m.tracz@odraopole.pl

U-16
Bartłomiej Semik –  b.semik@odraopole.pl
Grzegorz Zmuda

U-15
Damian Serwuszok –  d.serwuszok@odraopole.pl
Sebastian Nowak – s.nowak@odraopole.pl

U-14
Aleksander Kalbron
Marcin Rogowski –  m.rogowski@odraopole.pl

U-13
Bartłomiej Jacek – b.jacek@odraopole.pl
Kamil Pietruszka – k.pietruszka@odraopole.pl

U-12
Ireneusz Kwok – i.kwok@odraopole.pl
Mateusz Wojs – m.wojs@odraopole.pl

U-11
Mirosław Sieradzki – m.sieradzki@odraopole.pl
Piotr Plewnia

U-10
Fabian Murlowski – f.murlowski@odraopole.pl
Damian Serwuszok – dserwuszok@odraopole.pl

U-9
Wojciech Działo – w.dzialo@odraopole.pl
Jakub Marcinów –j.marcinow@odraopole.pl

U-8

Tomasz Długosz – t.dlugosz@odraopole.pl
Maciej Radyjowski – m.radyjowski@odraopole.pl

U-7/6
Piotr Trinczek – p.trinczek@odraopole.pl
Fabian Murlowski – f.murlowski@odraopole.pl

Grupa dziewcząt
Ewelina Serwuszok – e.serwuszok@odraopole.pl
Martyna Gusta – m.gusta@odraopole.pl